• 12 SEPTEMBER 2012 11:46

  4 år med Good Parent – Good Start

  Det har gått fyra år sedan Childhood beviljade det första stödet till det polska projektet Good Parent – Good Start. Allt startade som ett pilotprojekt i ett fåtal distrikt i Warsawa med målet att förebygga övergrepp och misshandel av barn. Tanken var att vårdcentraler, socialtjänstkontor, sjukhus och myndigheter behövde få stöd i samarbeta för att tidigt identifiera familjer där små barn riskerar att fara illa – helst redan innan något hänt. Sedan erbjuder organisationen Nobody´s Children, som driver projektet, familjerna gratis utbildning i föräldraskap och samtalsstöd. Läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och socialarbetare får också utbildning för att tidigt kunna upptäcka risksignaler och stödja familjer som har det svårt.

  I morse fick vi besök av en grupp från projektet som är här i Stockholm på studieresa och vi fick höra hur mycket som hänt under de här åren. Våra projekthandläggare har haft en nära kontakt med organisationen och besökt dem regelbundet, jag har också varit i Polen vid flera tillfällen men alla här på kontoret har inte möjlighet att besöka projekt så ofta. Så det här var väldigt roligt för oss. Och vi har alla anledningar att vara stolta över att ha bidragit till Nobodys Childrens fina arbete!

  Att få yrkesgrupper som arbetar med barn att se till hela bilden kring en familj är ett av projektets mål. När en läkare på en vårdcentral till exempel skriver ut recept på hostmedicin till ett litet barn, och märker att barnet har stora blåmärken på kroppen ska hon eller han inte tänka “det här angår inte min yrkesroll, barnet behöver hjälp för hostan och där slutar min uppgift”. Istället försöker man få den här läkaren att försöka prata med föräldern och kanske ta kontakt med socialtjänsten för att se om de har kontakt med familjen.  På olika sätt fångar man upp föräldrar i riskgrupper, som ofta behöver extra stöd i sitt föräldraskap. Det kan vara föräldrar som själva blivit slagna som barn, som är ensamstående, har alkoholproblem eller ekonomiska svårigheter. De som behöver erbjuds att delta i föräldrakurser och får stöd på olika sätt.

  Det som började i en liten del av Warsawa har nu spridits till nästan hela staden och Nobodys Children har utbildat andra organistioner runt om i Polen för att på så sätt sprida metoden över landet. En övervägande majoritet av föräldrarna som får stöd är mycket nöjda och tycker att de blivit hjälpta. En annan glad nyhet var att andelen pappor som deltar ökat från 6 till 30 procent – inte självklart i Polen där det fortfarande är extremt sällsynt med föräldralediga pappor.

  Good Parent – Good Start tillhör ett av de projekt Childhood stödjer som arbetar med familjer i riskzonen – en väldigt viktig målgrupp att nå eftersom man på så sätt kan förhindra att barn råkar illa ut utan istället får en trygg och kärleksfull uppväxt. Läs mer om våra projekt till familjer i riskzonen på vår hemsida.

  Här är delegationen från Polen:

  Ovanifrån från vänster: Renata, psykolog och psykoterapeut, Daria, psykolog, Konrad, psykoterapeut, Urszula, PR-assistent och Justyna, jurist.

Kommentera

 • Cecilia 17 SEPTEMBER 2012 11:44

  Fantastiska eldsjälar! Får en klump i halsen och tårar i ögonen när jag läser detta. Det är alltid bäst att verka i förebyggande syfte.Anmäl