• 3 JULI 2012 14:34

  En berättelse från Nobody’s Children

  Nyligen intervjuade jag Renata Szredzińska. Renata är projektkoordinator för projektet Good Parent – Good Start som organisationen Nobody’s Children Foundation driver med hjälp av stöd från Childhood. Good Parent – Good Start syftar till att hjälpa utsatta familjer i Polen. Målet är att minska vanvård och misshandel av barn under tre år. I arbetet för att uppnå målet erbjuds dels direkt stöd till föräldrar och dels stöd till yrkesverksamma. På vår hemsida kan ni läsa hela artikeln om projektet.

  Här tänkte jag dela med mig av en fin historia som Renata berättade. Den handlar om en kvinna som varit i kontakt med Nobody’s Children Foundation och som fått viktigt stöd för att kunna ta hand om sin son. För att skydda kvinnans identitet kallas hon i texten ”Agatha” men egentligen heter hon något annat.

  Hon heter Agatha och är 42 år. För två år sedan uppmuntrades hon av en barnmorska att kontakta Nobody’s Children Foundation. Agatha hade blivit gravid med en man som lämnade henne för att han inte kände sig redo att bli pappa. Hon hade själv inte planerat att skaffa barn och kände att barnet skulle bli ett hinder för hennes planer och jobbkarriär. Hon hade ingen familj i Warszawa och bara ett fåtal vänner. När hennes son föddes ville hon genast lämna bort honom. Rädslan för stigmatisering gjorde att Agatha inte ville adoptera bort pojken utan istället försökte hon överge honom anonymt. I sista stund ändrade hon sig och fick kontakt med Nobody’s Children Foundation. Hennes son var bara tre månader och Agatha var djupt deprimerad.

  Agatha blev omedelbart erbjuden psykiatrisk hjälp för depressionen och terapeutiskt stöd i sin nya roll som mamma. Det hjälpte henne inse att hon var mogen att ta hand om en son på egen hand. Hon fick kontakt med sin bror som hjälpte henne med bostad och hennes arbetsgivare gav henne flexibla arbetstider. Agatha deltog i aktiviteter för att stärka banden till sin son och här fann hon även nya vänner. Idag, två år senare, står Agatha på egna ben tillsammans med sin son.

  Fotnot: Fotot kommer från ett annat projekt. Fotograf är Jerker Andersson.

Kommentera