• 26 AUGUSTI 2010 15:48

  Thailand är mer än sol och sandstränder

  Om några veckor bär det av till Thailand för mig och min kollega Gisela (som är Childhoods projekthandläggare för Thailand). Men vi ska inte sola och bada som de flesta andra svenskar som åker till Thailand – vi ska besöka de fyra organisationer som Childhood stödjer i landet och som arbetar för att skydda barn från olika former av övergrepp.

  Strand i Thailand_iStockphoto

  Vi flyger först till Bangkok där vi tillbringar en hel dag med organisationen Friends International som jobbar i bland annat Thailand för att ge barn som lever i stor utsatthet ett bättre liv. Många barn och ungdomar emigrerar från Kambodja, Laos och Myanmar för att söka jobb i Thailand och särskilt i Bangkok. Ofta hamnar de på gatorna utan något hem att gå till. Där blir de lätta offer för våld och exploatering, eller hamnar i problem med rättsväsendet. Väldigt många har invandrat olagligt vilket gör dem ännu mer utsatta eftersom de saknar rättigheter till sjukvård och utbildning.

  Med stöd från bland annat Childhood arbetar Friends International för de här barnen och deras familjer; de får utbildning och stöd för att på olika sätt få ett tryggare liv. Barn och familjer som lever illegalt i Thailand och måste återvända till sina hemländer får juridisk rådgivning och man försöker se till så att föräldrarna har en inkomst. På så sätt kan deras barn slippa arbeta och kan gå i skolan istället.

  Friends International arbetar mycket med uppsökande arbete på gatorna i Bangkok för att komma i kontakt med hemlösa barn och barn som har ett hem men som skickas ut på gatorna för att arbeta. Det är ett nytt projekt för Childhood och det ska bli väldigt spännande att se hur de arbetar. Min uppgift under resan blir att samla berättelser, ta bilder och på olika sätt samla material för att kunna berätta om Childhoods arbete i Thailand.

   Vad tycker ni som läser den här bloggen skulle vara intressant att veta om barns situation i Thailand? Ni har kanske själva kunskaper och erfarenheter från Thailand som kan vara intressanta för mig att höra om innan resan? För mig är det allra första gången i Thailand, så mina erfarenheter är begränsade. Skriv gärna och kommentera!

 • 23 AUGUSTI 2010 15:01

  Så funkar Childhoods projektstöd

  Eurosedlar och mynt_foto iStockphotoNi som läser den här bloggen vet säkert att Childhood stödjer över 100 projekt i 15 länder. Men det är kanske inte lika många som har koll på hur det egentligen fungerar när Childhood stödjer ett projekt. En viktig aspekt är att Childhood självt inte driver några projekt. Vi finansierar istället projekt som genomförs av lokala organisationer i de länder där vi har verksamhet. Det är en viktig poäng att arbetet görs av personer som finns på plats, som själva lever i den miljö där de arbetar för att förändra och förbättra tillvaron för barn som lever i utsatthet. På så sätt kan vi också hålla organisationen väldigt slimmad (med bara åtta anställda i Sverige och totalt ca 17 globalt).

  När Childhood går in med finansiellt stöd till en organisation är det inte för evigt. Ett projekt får oftast stöd under en period på 3-5 år och under de sista åren minskas stödet successivt ned tills det helt fasas ut. Meningen är att Childhood ska gå in och finansiera organisationer som har intressanta idéer och som får chans att prova och visa omgivningen att de fungerar. Förhoppningsvis kan sedan lokala myndigheter ta över delar av finansieringen och organisationen kan med sin ökade kapacitet söka stöd från lokalt näringsliv, från EU osv. Childhood fungerar på det sättet lite som en riskkapitalist i den sociala sektorn skulle man kunna säga.

  För att få stöd från Childhood måste organisationerna skicka in en ansökan där de beskriver sin idé, med budget och utförlig redogörelse för mål, aktiviteter och utvärdering. Ansökningarna behandlas två gånger om året och Childhood tar bara emot ansökningar som gäller våra projektländer Brasilien, Estland, Kina, Kambodja, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Ryssland, Sverige, Sydafrika, Thailand, Tyskland, Ukraina, USA och Vitryssland. Projektet måste också rikta sig till någon av våra målgrupper: unga mammor, barn på institution, barn som utsatts för sexuellt utnyttjande, hemlösa barn och barn som på olika sätt befinner sig i riskzonen för att utsättas av övergrepp.

  Leah Richardson När ansökningarna kommit in behandlas de av projekthandläggarna som läser och ställer frågor och ser till att alla ansökningar läses igenom av vår Advisory Board. Den består av fem utomstående experter med erfarenhet inom olika områden som träffas två gånger om året för att lämna sina rekommendationer kring vilka ansökningar som bör beviljas och inte. (Om du vill veta mer, läs min intervju med den senast tillkomna medlemmen Leah Richardson (bilden tv) på childhood.se)

  Resultatet från mötet med Advisory Board blir rekommendationer till beslut som vi sedan tar vidare till styrelsen som fattar det formella beslutet. Så det är process som tar lite tid, vilket är helt nödvändigt för att vi ska kunna försäkra oss om att bara seriösa och duktiga organisationer får medel från Childhood.

  (En viktig sak till är att Childhood aldrig beviljar stöd till en organisation som vi inte varit och besökt på plats.)